Referencer

Herning vand har ca. 300 lokaliteter, hvor der udføres pleje af grønne områder. Plejen udføres
med baggrund i visuelle plejeplaner for hver lokalitet samt manualen ”Pleje af grønne områder,
2016”. Overblik har i lidt over et år forestået udarbejdelsen af plejeplaner og mængdeopgørelser
for nye lokaliteter samt tilrettelse af eksisterende planer. Arbejdet har ofte indledningsvis omfattet
overflyvning med drone af lokaliteterne for at opnå et aktuelt, detaljeret og målfast udgangspunkt
for plejeplanerne. Herning Vand har fuldt ud været tilfreds med det arbejde, Overblik har leveret,
og planlægger fremadrettet at forsætte samarbejdet.

HERNING VANDLars Hedegaard Rathje - ProjektlederHerning Vand

“Vi fik udført arbejde af Overblikmedia da de skulle lave Driftskort til FORSTAS som har udført screening af vores 29 bassiner i Halsnæs. Selve screeningen er mundet i en rapport hvor vi kan se nuværende tilstand og få lavet en 10-15 årig opretnings og plejeplan. Driftskortene som Overblikmedia fremstillede giver det visuelle overblik med mængder af hegn, låger, dæksler, krat, græsflader, vandflader mm. Flot arbejde”

HALSNÆS FORSYNINGNiels Petersen - Drift og VedligeholdskoordinatorHalsnæs Forsyning